Vergoeding voor kinderopvang

Wilt u een vergoeding voor de kinderopvang?

De overheid betaalt in bepaalde gevallen mee aan de opvang van kinderen. Dit heet kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp Kinderopvangtoeslag.

In sommige gevallen betaalt ook de gemeente mee aan de kosten van de kinderopvang. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • U heeft een bijstandsuitkering naast uw werk of u volgt een traject om werk te vinden.
  • Of u heeft een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is.
  • Of uw kind heeft kinderopvang nodig omdat dit noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling.

Voldoet u aan een van deze voorwaarden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage voor de kinderopvang.

Let op: u komt alleen in aanmerking voor de vergoedingen als de kinderopvang geregistreerd staat bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of neem telefonisch contact op.

Gemeente Rijswijk - Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Landelijk Register Kinderopvang