Omgaan met geldzaken

Wilt u of uw kind advies over omgaan met geld?

Kinderen moeten leren verstandig met geld om te gaan. Daar hebben ze de rest van hun leven voordeel van. De meeste kinderen krijgen zakgeld. Daarnaast kunt u uw kind ook kleedgeld en belgeld geven. Maak daar goede afspraken over. De website van het Nibud geeft tips en informatie. Kinderen kijken voor tips op de website Nibud voor Scholieren.

Nibud

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur.

19250
3501 DG
Utrecht

Nibud voor Scholieren

Hoe zit het met vakantiewerk of een bijbaantje van mijn kind?

Uw kind mag een bijbaantje hebben als het 13 jaar of ouder is. Voor elke leeftijd gelden andere voorwaarden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie.

Let op: Als uw kind geld verdient, krijgt u misschien minder kinderbijslag. Wilt u weten wat voor u de gevolgen zijn? Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of bel ze.

Als uw kind een baantje heeft, betaalt het vaak te veel belasting. Vraag dan een deel van het belastinggeld terug. Ga daarvoor naar de website van de Belastingdienst en vul de rekenhulp 'Krijg je geld terug' in.

Krijgt uw kind geld terug? Vul dan het online aangifteprogramma in. Uw kind heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Heeft uw kind nog geen DigiD-inlogcode? Kijk op DigiD.nl. Heeft u aangifte gedaan? Binnen 3 maanden krijgt uw kind een voorlopige aanslag thuisgestuurd en stort de Belastingdienst het geld terug.

Belastingdienst - teruggaaf jongeren

Rijksoverheid - jongeren en werk

Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag - bijverdienen kind

Heeft uw kind schulden?

Kijk op Nibud voor Scholieren voor uitleg en oplossingen.

Wilt u weten of u als opvoeder verantwoordelijk bent voor de schulden van uw kinderen? Lees daar meer over op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met het Jeugdteam.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Jeugdteam (CJG)

Het jeugdteam van het CJG geeft informatie en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Ook biedt het team ondersteuning en waar nodig toegang tot organisaties die jeugdhulp aanbieden. Bij het jeugdteam kunt u ook terecht voor uitgebreide of specialistische hulp. Hierbij kunt u denken aan:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)
  • zorg voor kinderen met een beperking
  • hulp bij onveilige situaties of crisissituaties
P. van Vlietlaan
10
2285 XM
Rijswijk

Nibud voor Scholieren - studieschuld

Rijksoverheid - schulden van kinderen