Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvang betaalt u in principe zelf. De kosten hangen af van het aantal dagen opvang in de week, het aantal kinderen en uw inkomen. Via de Belastingdienst is het vaak mogelijk een gedeelte vergoed te krijgen: de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doe dit uiterlijk 3 maanden nadat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Als u te laat bent, krijgt u over die periode geen kinderopvangtoeslag meer. Kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst uitbetaald op uw rekening. U kunt er ook voor kiezen om de kinderopvangtoeslag uit te laten betalen aan de kinderopvang.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen een kinderdagverblijf. U kunt hier dus ook kinderopvangtoeslag voor krijgen.

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Doe een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Zorg dat u informatie over uw kinderopvang, uw inkomen en uw vermogen bij de hand heeft. Bijvoorbeeld de rekening van de kinderopvang, een jaaropgave of loonstrook en een afschrift van uw spaargeld.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, hangt onder andere af van:

  • of uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat
  • of u de kosten voor de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of een andere dagbesteding heeft
  • of u kinderbijslag krijgt

Hoe hoog uw kinderopvangtoeslag is, hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Wilt u meer weten over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Ook als u zelfstandig ondernemer bent, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Gaat uw kind naar een gastouder of kinderdagverblijf en naar een peuterspeelzaal? Dan kunt u voor beide soorten opvang kinderopvangtoeslag aanvragen. Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rijswijk.

Gemeente Rijswijk - kinderopvangtoeslag aanvragen

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?

Log in met uw DigiD op de website Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Daar vindt u het aanvraagformulier. Of bel de Belastingtelefoon en vraag om een aanvraagformulier.

Waar haal ik mijn inkomensverklaring vandaan?

U kunt uw inkomensverklaring en die van uw toeslagpartner zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo:

  1. Log in op Mijn Belastingdienst .
  2. Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
  3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
  4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
  5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.
  6. De inkomensverklaring opent in een pdf die u kunt downloaden of afdrukken.

Wat is het registratienummer van de locatie?

U kunt in het Landelijk Register Kinderopvang het registratienummer terugvinden door op naam van de locatie te zoeken. Of op 'gemeente Rijswijk'.

Landelijk Register Kinderopvang

Hoe zit het met mijn eigen bijdrage?

Zowel de Belastingdienst als de gemeente Rijswijk vergoeden de kosten voor een peuterspeelzaal of peuterspeelschool tot een maximaal bedrag. U betaalt altijd een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

De Belastingdienst zegt mij dat ik een nummer van de school nodig heb, wat bedoelen ze?

U heeft geen nummer van de school nodig. De Belastingdienst bedoelt de voorschool, de peuterspeelschool. Dit nummer kunt u navragen op de locatie. Ook kunt u in het Landelijk Register Kinderopvang het nummer terugvinden door op naam van de locatie te zoeken.

Landelijk Register Kinderopvang

Wat is een indicatie?

De gemeente Rijswijk wil dat alle kinderen met een risico op achterstand in taalontwikkeling gebruik maken van de voorschool. Het consultatiebureau (CJG) bepaalt of er voor uw kind een risico op taalachterstand dreigt. Is dit het geval, dan krijgt uw kind een indicatie peuterspeelschool. Uw kind krijgt voorrang op plaatsing en u betaalt een lagere ouderbijdrage. De indicatie wordt meestal in het gesprek van 18 maanden afgegeven.

Krijgt u kinderopvangtoeslag en is er iets veranderd in uw leven?

Misschien is uw inkomen veranderd, bent u verhuisd, heeft u een ander rekeningnummer of is er iets anders veranderd. Geef dit gelijk door aan de Belastingdienst. Zo zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te betalen of een boete krijgt. Op de website van de Belastingdienst ziet u of uw wijziging invloed heeft op uw kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst - wijziging doorgeven

Heeft u een verwijzing van het consultatiebureau?

Als u een verwijzing van het consultatiebureau van het Centrum Jeugd en Gezin heeft én gebruik maakt van de peuterspeelschool, betaalt de gemeente Rijswijk een groot deel van de kosten. Peuters met een verwijzing krijgen ook voorrang op plaatsing op een peuterspeelschool. U betaalt wel een ouderbijdrage.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Heeft u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, maar maakt u wel gebruik van een Rijswijkse peuterspeelzaal of peuterspeelschool? Dan betaalt de gemeente Rijswijk een deel van de kosten. U moet dit wel zelf regelen. Als u uw kind aanmeldt voor plaatsing op een Rijswijkse peuterspeelzaal of -school, ontvangt u informatie over de voorwaarden en hoe u dit kunt regelen.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rijswijk.

Gemeente Rijswijk - kinderopvangtoeslag aanvragen

Heeft u juridische hulp nodig?

Maak een afspraak voor het telefonisch spreekuur met de Sociaal Raadsman. Hiervoor belt u met de gemeente of u stuurt een e-mail. Of kijk op de website van het Juridisch Loket. Of maak een afspraak bij de vestiging in uw buurt.

U kunt ook juridische hulp krijgen via uw vakbond of via uw rechtsbijstandsverzekering.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Rijswijk

Bezoekadres

Bogaardplein
15
2284 DP
Rijswijk

Postadres

5305
2280 HH
Rijswijk
Toon op kaart (1)
x

Juridisch Loket Den Haag

Inloopspreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur.

Oranjebuitensingel
6
2511 VE
Den Haag
Toon op kaart (1)
x

Sociaal Raadsman

Bij de Sociaal Raadsman, mr. G.J. (Gerard) Hamers, kunt u terecht met (juridische) vragen op het terrein van sociale zekerheid, belastingen en belastingtoeslagen, consumentenrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Het betreft informatie en advies, hulp bij het schrijven van brieven aan instanties en het opstellen van bezwaarschriften.
De hulp is gratis en bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Op afspraak telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur.

 

Bogaardplein
15
2284 DP
Rijswijk