Kinderopvang voor een basisschoolkind

Zoekt u opvang voor uw kind buiten schooltijden?

U kunt kiezen tussen kinderopvang bij een gastouder thuis of de buitenschoolse opvang. Kies voor een geregistreerd kinderopvangverblijf of gastouder. Deze vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

U krijgt misschien een deel van de kosten vergoed. Hoe? Kijk op de website van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag.

Wilt u weten of uw kind kan overblijven?

Voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, organiseert de school tussenschoolse opvang. De school vraagt daarvoor een kleine vergoeding.

Vraag de school hoe de opvang wordt georganiseerd of kijk op de website. Soms wordt de tussenschoolse opvang verzorgd door een erkend kinderopvangbedrijf. Soms wordt de opvang verzorgd door ouders, bijvoorbeeld door Lunchen op School (LOS). De kosten van tussenschoolse opvang zijn dus voor iedere school anders.