Eigen bijdrage

Wat houdt de eigen bijdrage voor de zorg in?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten) vastgesteld. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Bereken de maximale hoogte van de eigen bijdrage met het rekenprogramma van het CAK. Of gebruik hiervoor de app. Ook kunt u het CAK bellen voor hulp bij het invullen.

Is uw inkomen lager dan het bedrag dat u nodig heeft om van te leven (sociaal minimum)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning aan het CAK.

CAK - moeite om eigen bijdrage te betalen

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen?

Is uw inkomen lager dan het bedrag dat u nodig heeft om van te leven (sociaal minimum)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning aan het CAK.

CAK - moeite om eigen bijdrage te betalen