Huiselijk geweld

Doe aangifte van geweld bij de politie. Ook als u bang bent voor uw partner. U heeft recht op bescherming. Bel ook met Veilig Thuis Haaglanden. Zij staan dag en nacht klaar met advies en hulp.

Bent u thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis Haaglanden. Zij kunnen zorgen voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kind mag mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Wilt u met iemand praten? Dat kan met iemand van De Luisterlijn. Op de website van Slachtofferhulp komt u in contact met lotgenoten. Uw huisarts kan u ook verder helpen.

Of neem contact op met het Sociaal Wijkteam.

Mijn Politie

Website
www.politie.nl/mijnpolitie

Sociaal Wijkteam

Biedt onafhankelijke hulp en kortdurende begeleiding. U kunt hier terecht met vragen of problemen over werk, financiën, relaties, wonen, zorg, gezondheid, daginvulling, vrijwilligerswerk of voorzieningen. Binnen het team werken diverse organisaties samen. Hierdoor krijgt u snel laagdrempelige en gerichte hulp.

Het Sociaal Wijkteam heeft 2 locaties:

  • Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk.
  • Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, Rijswijk.

Website
www.rijswijk.nl/inwoners/sociaal-wijkteam
E-mailadres
sociaalwijkteam@rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 205 48 43

Veilig Thuis Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Website
www.veiligthuishaaglanden.nl
E-mailadres
info@veiligthuishaaglanden.nl
Telefoonnummer
0800 2000

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Website
www.slachtofferhulp.nl
Telefoonnummer
0900 01 01

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Bespreek het met uw huisarts.

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis Haaglanden. U hoeft uw naam niet te noemen.

Veilig Thuis Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Website
www.veiligthuishaaglanden.nl
E-mailadres
info@veiligthuishaaglanden.nl
Telefoonnummer
0800 2000

Bel de politie of ga langs. Wilt u liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. U kunt bellen of online uw melding doorgeven.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Haaglanden. Dit kan ook anoniem. Zij geven u advies en helpen u verder.

Denkt u dat een kind of oudere wordt mishandeld? Op de website Ik vermoed huiselijk geweld leest u hoe u het kind of de oudere kunt helpen.

Meld Misdaad Anoniem

Website
www.meldmisdaadanoniem.nl
Telefoonnummer
0800-7000

Veilig Thuis Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Website
www.veiligthuishaaglanden.nl
E-mailadres
info@veiligthuishaaglanden.nl
Telefoonnummer
0800 2000

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

Website
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling

Politie - anoniem iets melden

Website
www.politie.nl | Ik wil anoniem iets melden
Telefoonnummer
0800 70 00

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere

Website
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/oudere